Analiz Platformu
Ücretsiz Keşfedin
Bülten Aboneliği!
Opsiyon Piyasası

Opsiyon, belirli bir değer için, belirli bir tarihte ya da tarihe kadar, belirli miktardaki malı, fiyatını bugünden sabitlemek şartı ile ileri bir vadede alma ya da satma hakkı tanıyan ve bu hakkı belirli bir prim karşılığında opsiyonu satın alan kişiye (lehdara) veren, fakat zorunlu tutmayan buna karşın opsiyon satıcısına lehdar tarafından talep edilmesi halinde satmaya zorunlu tutan sözleşmelerdir.

Opsiyonlar söz konusu ürün için yatırımcıya alım ya da satım hakkı verir. Bu işlem iki taraf arasında yapılmış anlaşmadır.

SAHİP OLUNAN POZİSYON TÜRLERİNE GÖRE OPSİYONLAR

Uzun Pozisyon Sahibi Yatırımcı

1) Alım opsiyonlarında prim ödeyen ve dayanak varlığı alma hakkını elde eden kişi,
2) Satım opsiyonlarında ise ödediği prim karşısında dayanak varlığı satma hakkı elde eden kişidir.
Organize opsiyon piyasalarında uzun taraf, prim ödeme dışında herhangi bir yükümlülüğü olmadığı için risk taşımaz.

Kısa Pozisyon Sahibi Yatırımcı

1) Alım opsiyonlarında opsiyon primini alan ve dayanak varlığı satma yükümlülüğü altında olan kişi,
2) Satım opsiyonlarında ise dayanak varlığı alma yükümlülüğü altında olan kişidir.
Opsiyon sözleşmesi alan tarafa üzerine opsiyon yazılan mal veya kıymeti gelecekte belirli bir tarihte veya tarihe kadar, belirli bir fiyattan, belirlenen miktarda alma ya da satma hakkını sağlar.

OPSİYON TİPLERİ

Avrupa Tipi Opsiyonlar ve Amerikan Tipi Opsiyonlar olmak üzere 2’ye ayrılır.

Avrupa Tipi Opsiyonlar: Opsiyonu alan tarafın, sözleşmeye konu mal ya da kıymeti satın alma hakkını ya da satma hakkını yalnızca vade sonunda kullanmasını sağlayan opsiyonlardır.

Amerikan Tipi Opsiyonlar: Vade sonu da dahil olmak üzere opsiyon alıcısının istediği zaman sözleşmeye konu mal ya da kıymeti satın alma ya da satma hakkını kullanma imkanı sağlar.

OPSİYON PRİMİ

Alıcının opsiyonu satın almak için satıcıya ödediği ücrettir. Satıcının opsiyonu yazmak için talep ettiği fiyat olup, genelde işlem anında tahsil edilir ve opsiyon kullanılmadığı zaman alıcıya iade edilmez.
Opsiyon primi; opsiyonun vadesine kalan zamana, opsiyona konu olan mal ya da finansal ürünün piyasa fiyatının opsiyon kullanım fiyatı ile arasındaki farka, fiyat dalgalanmalarına, sermaye dışındaki getirilere göre değişkenlik gösterir.

OPSİYON ÇEŞİTLERİ

- Hisse Senedi Opsiyonları,
- Hisse Senedi Endeks Opsiyonları,
- Döviz Opsiyonları,
- Faiz Opsiyonları,
- Vadeli İşlem Sözleşmelerine Göre Opsiyonlar
olmak üzere çeşitleri bulunmaktadır.